Lista Cykliczna Jednokierunkowa

Nie da się wskazać, który element jest pierwszy

Wypisywanie listy

procedure wypisz(Glowa:pelist);
var
 tmp : pelist;
begin
 tmp:=head;
 while tmp^.next <> head do
  begin
   writeln(tmp^.data);
   tmp:=tmp^.next;
  end;
  if head^.next = head then
  writeln(head^.data);
end;
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License