Mój Pierwszy Program

Pascal udostępnia użyteczne funkcje, dzięki którym bezboleśnie można wyświetlić dowolny napis.

begin
Writeln('Hello World!');
end.

Jeśli uruchomisz ten program z Pascala lub pod Windowsem z włączoną opcją "Zamknij przy zakończeniu", nic nie będzie widać. W Pascalu możesz nacisnąć Alt+F5 - pojawi się wtedy to, co zostało wyświetlone przed powrotem do środowiska. Ale znacznie lepiej zatrzymać program do przyciśnięcia klawisza Enter:

begin
Writeln('Hello World!');
Readln;
end.

Instrukcja Writeln powoduje wyświetlenie tekstu i przeniesienie kursora do następnej linii, a Readln pobiera ciąg tekstu do naciśnięcia klawisza Enter. Jednak tu tego ciągu nie zapisujemy! A więc instrukcja czeka na wpisanie tekstu i naciśnięcie Enter. Program kończy się, gdyż nie ma żadnych instrukcji dalej.

Wersja reagująca na dowolny klawisz:

uses crt;
begin
Writeln('Hello World!');
readkey;
end.

Linia uses crt; powoduje załączenie do programu modułu o dość dziwnej nazwie crt. Zawiera on funkcję pobrania klawisza readkey oraz wiele innych, służących głównie do "ozdabiania" programu. Funkcje readkey pobiera klawisz z bufora klawiatury (prościej: ostatnio naciśnięty klawisz), a jeśli nie ma żadnego, to czeka na jego naciśnięcie. Znów ten klawisz nie jest nigdzie zapisywany. Odpowiednikiem takiej funkcji do czekania na wciśnięcie klawisza jest:

repeat until keypressed;

z tą różnicą, że taka pętla repeat - until (dowiesz się o niej później) nie pozwala na przerwanie działania programu klawiszami Ctrl+Break.

Korzystając z modułu Crt możemy też zaczekać kilka sekund, aby ktoś zdążył przeczytać napis:

uses crt;
begin
Writeln('Hello…');
Delay(3000);
end;

Procedurze Delay czas do zaczekania podawany jest w milisekundach, stąd też ten program zaczeka 3 sekundy po czym się zakończy.

Podobne strony

Podobne StronyPusty ProgramStoperSizeofPierwszy ProgramNWD
Table of Contents
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License