Operatory Arytmetyczne
Operator Znaczenie Typ argumentu Typ wyniku Przykład
* mnożenie całkowity, rzeczywisty Integer, Int64, Extended 2*2 = 4
/ dzielenie całkowity, rzeczywisty Extended 2/3 = 0.66666…
div dzielenie całkowite całkowity Integer, Int64 2 div 3 = 0
mod reszta z dzielenia całkowity Integer, Int64 3 mod 2 = 1
+ dodawanie całkowity, rzeczywisty Integer, Int64, Extended 2 + 3 = 5
- odejmowanie całkowity, rzeczywisty Integer, Int64, Extended 2 - 3 = -1
- (jednoargumentowy) całkowity, rzeczywisty Integer, Int64, Extended zmiana znaku -1 = -1
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License