Operatory Bitowe I Logiczne
Operator Znaczenie Przykład logiczny Przykład bitowy
not negacja not true = false not 15 = 240
and koniunkcja,iloczyn logiczny true and false = false 7 and 15 = 7
or alternatywa,suma logiczna true or false = true 7 or 128 = 135
xor różnica symetryczna,suma modulo 2 true xor true = false 7 xor 15 = 8
shl przesunięcie bitów w lewo 7 shl 2 = 28
shr przesunięcie bitów w prawo 128 shr 4 = 8

Podobne strony

Table of Contents
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License