Operatory Relacyjne
Operator Znaczenie Przykład
= równy… 3 = 3.14 (false)
<> różny od… 3 <> 3.14 (true)
< mniejszy od… 3 < 3.14 (true)
<= mniejszy lub równy… 3 <= 3.14 (false)
> większy od… 3 > 3.14 (false)
>= większy lub równy 3 >= 3 (true)
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License