Operatory teoriomnogościowe

Operatory do porównywania zbiorów

Operatory Typ argumentu Typ wyniku
+ (suma zbiorów) typ zbiorowy typ zbiorowy
- (różnica zbiorów) typ zbiorowy typ zbiorowy
* (iloczyn zbiorów) typ zbiorowy typ zbiorowy
<= (jest zawarty, jest podzbiorem) typ zbiorowy Boolean
>= (zawiera, jest nadzbiorem) typ zbiorowy Boolean
= (równy) typ zbiorowy Boolean
<> (różny) typ zbiorowy Boolean
in (należy, jest elementem) typ bazowy Boolean

Podobne strony

Podobne Strony
Table of Contents
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License