Procedury wyjścia

Podstawową instrukcją wyjścia w Pascalu jest write. Wypisuje ona dane w sposób sformatowany, jeden po drugim. Jej składnia jest następująca:

write(jakas_dana, inna_dana, trzecia_dana);

Wynikiem instrukcji

write(5, 10, 15);

będzie

51015

Aby liczby były oddzielone od siebie należy użyć danych tekstowych, np. ", ". Instrukcja writeln od write różni się tylko tym, że przenosi kursor do następnego wiersza (wysyła znak CR, tzn. znak powrotu karetki).

program wyj;

 const
   m=18;
   zz='Antylopa Analfabetka';

 var
   napis: string;
   a, b: integer;
   c: real;

 begin
   write(m:5, zz);
   writeln(' 2+2=', 2+2); {"   18Antylopa Analfabetka 2+2=4"}
   readln;
 end.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License