Pierwszy Program

Najkrótszy możliwy program w Pascalu wygląda tak:

begin
end.

Oczywiście nic nie robi. Natomiast poniższy program wyświetla tradycyjny dla pierwszego programu napis "Witaj świecie!":

program witaj;        {nazwa programu}
begin            {obowiązkowy początek właściwego programu}
 writeln('Mój pierwszy raz'); {instrukcja druku}
 readkey;          {tu instrukcja oznacza czekanie na naciśnięcie dowolnego klawisza}
end.             {Koniec programu}

Podobne strony

Add a New Comment
Table of Contents
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License