Potega

Potęgowanie o wykładniku naturalnym

function potega(x : real; n : byte) : real;
begin
    if n=0 then potega := 1 else potega :=x * potega(x,n-1);
end;

Potęgowanie o wykładniku rzeczywistym

z:=exp(y*ln(x));

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License