Procedura

Procedura to podprogram, nie zwracający żadnej wartości.

Deklaracji procedury

Szkielet deklaracji procedury w języku Object Pascal jest taki sam, jak w standardowym języku Pascal:

procedure NazwaProcedury([ListaParametrówFormalnych]); [Dyrektywy];
begin
//... 
end;

Pierwszy wiersz (z nazwą procedury i opcjonalnymi: listą parametrów formalnych oraz dyrektywami) nosi nazwę nagłówka procedury.

Wywołanie procedury

nazwa_procedury [(lista_parametrów_aktualnych)];
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License