Procedury I Funkcje Dynamicznego Przydzialu Pamieci
MemAvail
wyświetla ilość dostępnej wolnej pamięci
begin
   writeln('Wolna pamięć: ', MemAvail);
   readkey
end.
MaxAvail
wyświetla największy dostępny blok pamięci.
begin
   writeln('Największy dostępny blok: ', MaxAvail)
   readkey
end.

Podobne strony

Podobne Strony
Add a New Comment
Table of Contents
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License