Procedury I Funkcje Łańcuchowe
Procedury
Insert(tx,s,poz) Wstawia tx do s począwszy od pozycji poz
Delete(s,poz,dl) Usuwa fragment o długości dl z łańcuchas począwszy od pozycji poz
Funkcje
Copy(s,poz,dl) Podaje fragmant o długości dl z łańcucha s począwszy od pozycji poz
Pos(tx,s) Podaje połorzenie wystąpienia pierwszego znaku z tx wewnątrz łańcucha s
Length(s) Podaje ilość znaków z łańcucha s
Concat(tx1,tx2,..,txn) Podaje tekst powstały z połączenia tx1, tx2, ..,txn
obecnie mozna takze zamiast funkcji Concat uzyć operatowa +
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License