Przerywanie Pętli

Instrukcja opuszczenia - break

Procedura powoduje natychmiastowe zakończenie wykonywania pętli, wewnątrz której jest wywołana.
Przykład:

var
 w,x,i,j:integer;
 begin
  w:=1
  for i:=3 to 3 do
   for j:=1 to 8 do
    begin
     readln(x);
     if x=0 then break
      else w:=w*x
    end;
   writeln('iloczyn=',w);
 end.

w standardowym języku Pascal nie istniała instrukcja opuszczenia, w implemenatacji Trubo/Borland Pascal wprowadzono standardową procedurę modułu System (dostępnego w każdym programie), umożliwiającą opuszczenie instrukcji pętli while warunek do instrukcja; repeat instrukcje until warunek; fordo instrukcja

Instrukcja kontynuacji - continue

Procedura powoduje natychmiastowe przejście do kolejnej iteracji pętli, wewnątrz której jest wywołana.
Przykład:

var
 w,x,i,j:integer;
 begin
  w:=1
  for i:=1 to 3 do
   for j:=3 to 5 do
    begin
     readln(x);
     if x=0 then continue
      else w:=w*x
    end;
   writeln('iloczyn=',w);
 end.

w standardowym języku Pascal nie istniała instrukcja kontynuacji, w implemenatacji Trubo/Borland Pascal wprowadzono standardową procedurę modułu System (dostępnego w każdym programie), umożliwiającą przejście do kolejnej iteracji instrukcji pętli

 • while warunek do instrukcja;
 • repeat instrukcje until warunek;
 • fordo instrukcja;
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License