Zbiór

Deklaracja:

type t = set of T0;

Działania na zbiorach

type T = set of T0;
var A,B,C : T;
  x:boolean;
begin
............................
C := A + B;
C := A * B;
C := A – B;
x := A = B; //równość zbiorów
x := A <> B; //not (A=B)
x := A <= B; //A jest podzbiorem B
x := A >=B; //B jest podzbiorem A
x := y in A; //czy y zawiera się w A 
end.

Wyświetlanie najmniejszego elementu ze zbioru

const   N = 100;
var
  x : 1..N;
  A : set of 1..N;
begin
  A := [10,16,12,3,8];
  x :=1;
  while not (x in A) do  x := succ(x);
  writeln(x);
end.

Zliczanie elementów w zbiorze

Const N = 100;
var
  A,A1 : set of 1..N;
  i : byte;
  x : 1..N;
begin
  A := [1,2,6,10];
  i := 0;
  if A <> [] then begin
    x := 1;
    A1 := A;
    repeat
      while not(x in A1) do  x := succ(x);
      inc(i);
      A1 := A1-[x];
    until A1 = [];
  end;
  writeln(i);
end.

Wyświetlanie zawartości zbioru

Const N = 100;
var
  A,A1 : set of 1..N;
  i : byte;
  x : 1..N;
begin
  A := [1,2,6,10];
  i := 0;
  if A <> [] then begin
    x := 1;
    A1 := A;
    repeat
      while not(x in A1) do  x := succ(x);
      inc(i);
      writeln(x); //wyswietlenie na ekran
      A1 := A1-[x];
    until A1 = [];
  end;
  writeln(i);
end.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License