Sizeof

Podaje rozmiar zmiennej

program rozmiar_zmiennej;
var
   i : integer;
begin
   writeln('Rozmiar typu string: ', sizeof(string));
   writeln('Rozmiar zmiennej i: ', sizeof(i));
   readkey;
end.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License