Standardowe Funkcje Arytmetyczne
Funkcja Znaczenie Typ argumentu Typ wyniku Uwagi
Abs wartość bezwzględna rzeczywisty/całkowity rzeczywisty/całkowity
ArcTan arcus tangens rzeczywisty/całkowity rzeczywisty wynik w radianach
Cos cosinus rzeczywisty/całkowity rzeczywisty wynik w radianach
Exp liczba e do potęgi danej przez argument rzeczywisty/całkowity rzeczywisty e oznacza podstawę logarytmu naturalnego
Frac część ułamkowa argumentu rzeczywisty/całkowity rzeczywisty
Int część całkowita argumentu rzeczywisty/całkowity rzeczywisty
Ln logarytm naturalny rzeczywisty/całkowity rzeczywisty argument musi być dodatni
Pi liczba pi rzeczywisty precyzja zależy od stosowanego procesora
sin sinus rzeczywisty/całkowity rzeczywisty wynik w radianach
Sqr kwadrat argumentu rzeczywisty/całkowity rzeczywisty/całkowity
Sqrt pierwiastek kwadratowy rzeczywisty/całkowity rzeczywisty argument nie może być ujemny
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License