String

TYP ŁAŃCUCHOWY - STRING - jest to ciąg o długości 0-255 znaków, przykładowym łańcuchem jest: 'To jest tekst', zwróć uwagę na użyte apostrofy ! Jeżeli jakiekolwiek znaki umieścisz pomiędzy apostrofami będzie to uznawane wtedy za tekst nawet jeżeli znajdować się tam będą w środku liczby !
To po prostu ciągi znaków, kilka "zlepionych" ze sobą zmiennych char. Taki typ można zadeklarować na 2 sposoby: string lub string [rozmiar]. Jeśli zadeklarowałeś zmienną pierwszym sposobem, to największa długość tego łańcucha to 255 znaków (tyle też bajtów pamięci będzie zajmował ten łańcuch bez względu na jego długość, gdyż pozostałe bajty są "rezerwowane"). Jeśli chcesz ją zadeklarować drugim, to różnica polega na tym, że maksymalna długość jest równa "rozmiarowi", zaś rozmiar nie może być większy niż 255 znaków.

Program liczący wyrazy

const  sp = #32;
var  napis := string[100];
  l, i : integer;
begin
  napis := 'OLA MA KOTA I PSA';
  if (napis = '') or (napis = ' ') then
    i := 0;
  else
    begin
      l := 1;
      for i := 1 to ord(napis[0]) do
        begin
          if (napis[i] = sp) then
            inc(l);
        end;
    end;
  writeln(l);
end.

Podobne strony

Podobne Strony
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License