Struktura Programu

PROGRAM Nazwa_Programu; {Naglowek programu nie może mieć polskich liter i spacji}
USES {Deklaracja modulow}
{Tu, po przecinku, podaje sie moduly }
LABEL {Deklaracja etykiet}
{Tu podaje się etykiety uzywane w programie}
const {Deklaracja stalych}
{Tu podaje sie stale}
type {Deklaracja danych typu 'type'}
{Tu podaje sie dane typu 'type'}
var {Deklaracja zmiennych
{Tu podaje sie zmienne}
procedure {Deklaracja procedur}
{Tu podaje sie kody zrodlowe procedur}
function {Deklaracja funkcji}
Tu podaje sie kody zrodlowe funkcji}
begin {Poczatek programu}
{Kod zrodlowy programu}
end. {Koniec programu}

Podobne strony

Podobne Strony
Table of Contents
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License