Textmode
TextMode()
Służy do ustawiania dowolnego trybu tekstowego

Podobne strony

Table of Contents
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License