Typy danych
Słowo kluczowe type
Pozwala na utworzenie nowego typu danych (rekordu, klasy itp.).

Każda zmienna oraz stała musi być określonego typu zmiennych, tj. przyjmuje wartości z określonego, dopuszczonego zbioru wartości. Mogą one być zarówno proste jak i złożone. Dostęp do wartości pewnej danej może być pośredni lub bezpośredni. Rozróżnia się trzy zasadnicze rodzaje typów wartości:

 • Proste (dostęp bezpośredni)
 • Strukturalne (dane złożone, dostęp bezpośredni)
 • Referencyjne (dostęp pośredni)
 1. typy-proste
 2. Typ łańcuchowe
 3. Typy strukturalne
  1. Typy tablicowe
  2. Typ rekordowy
  3. Typ zbiorowy
  4. Typ plikowy
 4. Typy wskaźnikowe
 5. Typy proceduralne
 6. Typy obiektowe
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License