Typy danych
Słowo kluczowe type
Pozwala na utworzenie nowego typu danych (rekordu, klasy itp.).

Każda zmienna oraz stała musi być określonego typu zmiennych, tj. przyjmuje wartości z określonego, dopuszczonego zbioru wartości. Mogą one być zarówno proste jak i złożone. Dostęp do wartości pewnej danej może być pośredni lub bezpośredni. Rozróżnia się trzy zasadnicze rodzaje typów wartości:

 • Proste (dostęp bezpośredni)
 • Strukturalne (dane złożone, dostęp bezpośredni)
 • Referencyjne (dostęp pośredni)
 1. typy-proste
 2. Typ łańcuchowe
 3. Typy strukturalne
  1. Typy tablicowe
  2. Typ rekordowy
  3. Typ zbiorowy
  4. Typ plikowy
 4. Typy wskaźnikowe
 5. Typy proceduralne
 6. Typy obiektowe
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License