Struktura modułu
unit Przykład;{nazwa modułu}

interface {część opisowa modułu. 
  Moduły, typy, zmienne, procedury i funkcje 
  zadeklarowane w tej części będą dostępne w programach i modułach w których zadeklarowano ten moduł }
  uses {Deklaracja modulow} {Tu, po przecinku, podaje sie moduly }
  type {Deklaracja danych typu 'type'}
   {Tu podaje sie dane typu 'type'}
  const {Deklaracja stalych}
   {Tu podaje sie stale}
  var {Deklaracja zmiennych
   {Tu podaje sie zmienne}

  {Deklaracja wyprzedzająca podprogramów (lista nagłówków z parametrami)}
  function trunc(x : real): integer;

implementation {część implementacyjna modułu. 
  Tu podaje się kody źródłowe zadeklarowanych podprogramów. 
  Parametry pobierane przez podprogramy można pominąć ponieważ zostały już podane w deklaracji}

  function trunc;
  begin
   …
   trunc:=z;
  end;
end.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License