Biblioteki

Biblioteki (modułu)- zapisane są w nich różne funkcje i procedury do użycia w programie.
Pascalowe pliki biblioteczne noszą nazwę modułów (ang. unit). Wersja 7.0 oferuje programiście dziesięć modułów standardowych:

System - wszystkie procedury standardowe;

Crt
obsługa monitora, klawiatury i głośnika;
Dos
obsługa funkcji systemowych (wywołania funkcji systemu MS:DOS);
Graph
bsługa grafiki;
Strings
obsługa łańcuchów ASCIIZ;
WinDos
odpowiednik modułu DOS wykorzystujący łańcuchy ASCIIZ;
Printer
obsługa drukarki;
Overlay
obsługa tzw. nakładek;
Turbo3
moduł "uzgadniający" z Turbo Pascalem 3.0;
Graph3
obsługa tzw. grafiki żółwia (używanej w Turbo Pascalu 3.0).
 program DclUnit;
   uses Crt, Graph, MyUnit;//lista_nazw_modułów;
   ...
 begin
   ...
    Write('Użyto procedury modułu Crt');
   ...
 end.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License