Zmienne

Zmienna to identyfikowany przez nazwę tzw. "pojemnik" na wartość wykorzystywaną podczas działania programu. Każdą zmienną należy deklarować (patrz: deklaracja zmiennych), czyli określić jakiego typu ma być zmienna. Każda zmienna w Object Pascalu posiada swoją nazwę (identyfikator) oraz typ. Identyfikator zmiennej zależy tylko od programisty, nie może zawierać słowa kluczowego (zobacz również typy zmiennych, opisane w osobnym dziale:Typy zmiennych).

Var

Pozwala na deklarację zmiennych (danych mogących zmieniać wartość podczas pracy programu). Jeżeli znajduje się przed głównym "begin", tworzy zmienne globalne. Jeżeli znajduje się przed słowem "begin" w definicji procedury, tworzy zmienne lokalne.

składnia:

  var
  nazwazmiennej1 : typdanych1;
  nazwazmiennej2 : typdanych2;

Deklaracje występują w programie lub podprogramie w specyfikacji bloku, zawartej pomiędzy nagłówkiem (program, procedure, function, unit (Turbo Pascal)), a słowem rozpoczynającym instrukcję grupującej danego bloku (begin).

program Przykład;
  var globar_var;
  ...
  procedure Licz();
   var local_var;
  begin
   ...
  end; {procedure}
 begin
  ...
 end. {program}
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License