While

While różni się tylko tym od Repeat, że prawda jest warunkiem wejścia do pętli, jeśli warunek od początku jest fałszywy pętla nie zostanie ani razu wykonana. Składnia wygląda tak:

WHILE warunek DO instrukcje;

Przykłady użycia while:

PROGRAM Suma;
  CONST  N = 1000 ;
  VAR   K,SUM,X : Integer ;
BEGIN
  Writeln('Wykonanie programu kończy się po wprowadzeniu');
  Writeln('1000 liczb. To nie jest zabawa ani gra.') ;
  K  := 1 ;
  SUM := 0 ;
  WHILE K <= N DO BEGIN {Początek treści pętli}
   Write('Wprowadź liczbę typu Integer:') ;
   Read(X)    ;
   Writeln    ;
   SUM := SUM + X ;
   Writeln('Suma częściowa;',SUM:6) ;
   K  := K + 1
  END ; {Koniec treści pętli}
  Writeln ;
  Writeln('Suma N=',N,' liczb wynosi:',SUM:6);
END.

Podobne strony

Podobne StronyPętla Repeat UntilPętla for
Table of Contents
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License