PastaBean

TODO

 1. Cobertura
 2. http://gruberski.pl/blog/2014/06/23/jacoco-junit-maven-badanie-pokrycia-testami/
 3. Travis, Docker
 4. https://github.com/dropwizard/dropwizard/tree/master/dropwizard-example
 5. https://gist.github.com/joschi/f706e394172988f9200b
 6. https://www.welookups.com/
 7. http://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/htmlsingle/#using-boot-starter-poms
 8. http://blog.disid.com/how-to-use-spring-io-platform-and-spring-boot-together/

MEMO

 • Apache Jackrabbit - repozytorium plików
 • Apache Lucene - biblioteka pełnotekstowego wyszukiwania
 • JasperReports - raporty
 • Mule 2+ - ESB
 • Velocity - szablony www
 • Xforms - silnik formularzy
  • Orbeon 4.10 - edytor Xformów
 • Apache POI - dokumenty MałegoSoftu
 • Webmethods 7.1+ - ESB
 • eXist-db - XMLowa baza danych

DDD

 1. http://groopmark.com/link/details/257/domain-driven-design-krok-po-kroku
 2. http://blog.macmichal.pl/projekt-dddcqrs/
  1. https://github.com/BottegaIT/ddd-leaven-v2

Spring

 1. Spring Roo
 2. Spring Boot
  1. http://blog.mloza.pl/spring-boot-szybkie-tworzenie-aplikacji-web-w-javie/
 3. Thymeleaf

Bydowanie

 1. maven http://kobietydokodu.pl/7-maven-i-tajemnice-pliku-pom-xml/

Kod

 1. Checkstyle
  1. http://checkstyle.sourceforge.net/
  2. http://kobietydokodu.pl/praktyczna-java-checkstyle/
 2. findbugs http://findbugs.sourceforge.net/
 3. PMD https://pmd.github.io/
 4. soot https://github.com/Sable/soot
 5. squale http://www.squale.org/squale-user-site/userGuides/task_configuration/maven-compilation.html
 6. SonarQube http://kobietydokodu.pl/praktyczna-java-sonarqube/

Fabryki

 1. Spring 3 javaconfig
  1. https://www.mkyong.com/spring3/spring-3-javaconfig-example/
  2. http://docs.spring.io/spring/docs/3.0.x/reference/beans.html#beans-java

Testy

 1. Spring 3 Test

http://docs.spring.io/spring/docs/3.0.x/reference/testing.html#testcontext-framework

 1. TDD
  1. JUnit,
  2. DBUnit,
  3. TestNG,
 2. BDD given-when-then,
  1. JBehave ,
  2. Lambda Behave,
 3. DDD
  1. Spock http://spockframework.org/spock/docs/1.1-rc-2/index.html
  2. http://bottega.com.pl/pdf/materialy/sdj-ddd.pdf
 4. mokowanie obiektów
 5. Grinder : testowanie obciążenia
  1. http://grinder.sourceforge.net/

Warstwy

Warstwa dostępu do danych

 1. CqRS
 2. DAO tworzy Encje
 3. Repository tworzy Aggregate Root

Warstwa logiki biznesowej

 1. Drools 5+
  1. http://koziolekweb.pl/2008/10/30/jboss-rules-drools-silnik-regul-biznesowych/
  2. http://koziolekweb.pl/2011/03/09/czytanie-i-pisanie-ze-zrozumieniem-z-jboss-drools-w-tle/
  3. http://blogersii.pl/2016/04/21/jboss-drools-wprowadzenie-do-silnikow-regulowych-cz-1/
 2. JBPM 3

Warstwa logiki aplikacji

Warstwa prezentacji

Inne

 1. Lombok http://kobietydokodu.pl/praktyczna-java-lombok-boilerplate-generator/
 2. JDO
  1. http://www.datanucleus.org/products/accessplatform_3_1/guides/jdo/springframework/index.html
  2. https://gist.github.com/mangrar/400906
 3. JMS
  1. ActiveMQ
  2. HornetQ
 4. AMQP
  • RabbitMQ
 5. cci http://docs.spring.io/spring/docs/3.0.x/reference/cci.html
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License