Przysłowia Informatyczne
 1. Dopóty dysk dane nosi, póki mu bootsector nie padnie.
 2. Jeden Celeron kompa nie czyni.
 3. Nie wywołuj przerwań z BIOSu.
 4. Mądry Polak po errorze.
 5. Jak trwoga to do serwisu.
 6. Nie wszystko dioda, co się świeci.
 7. Gdzie dysków sześć, tam dużo formatowania.
 8. Komu w drogę, temu laptop.
 9. Na twardzielu dioda gore.
 10. Co dwie kopie to nie jedna.
 11. Nie taki deamon straszny jak go killują.
 12. Tam gdzie deamon mówi shutdown.
 13. Z próżnego i recover nie odzyska.
 14. Tapetka z RAMu, Windows hej!
 15. Nie resetuj drugiemu, co tobie niemiło.
 16. Co wolno Adminowi, to nie Użytkownikowi.
 17. UPeeSy strzelają, Admin baty znosi.
 18. Nie chwal systemu przed pierwszym padem.
 19. Gdyby Pani nie skakała, to by kabli nie wyrwała.

Podobne strony

Podobne Strony
Add a New Comment
Table of Contents
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License