Rzeczywisto Urojone
Liczby zespolone tworzą ciało
Kwaterniony mnożenie nie jest przemienne
Oktoniony mnożenie nie jest łączne
Sedeniony istnieją niezerowe liczby których iloczyn jest zerem

Podobne strony

Podobne StronyBikwaternionyLiczba Dwuwymiarowa
Add a New Comment
Table of Contents
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License