Rzeczywisto Urojone
Liczby zespolone tworzą ciało
Kwaterniony mnożenie nie jest przemienne
Oktoniony mnożenie nie jest łączne
Sedeniony istnieją niezerowe liczby których iloczyn jest zerem

Podobne strony

Podobne StronyBikwaternionyLiczba Dwuwymiarowa
Table of Contents
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License