Scalayers

DDD

dropwizard layer major minor i creator scope opis
view presentation
japi representation
dto impl
services api
auth application autoryzacja, transakcyjność
resources impl container singleton
services impl container singleton
core domain
model impl
aggregates container prototype zagregowane dane, granice spójności, actor
entities case class, extractor prototype zmienne dane
identities AnyVal, case class prototype niezmiennik encji
values AnyVal, case class, extractor prototype niezmienne dane
types enum, case class singleton, cached typy values
events case class prototype zdarzenia
helpers api container singleton usługi domeny
repositories api container singleton boundary class
data dao
remote klienty application services
impl infrastructure impl
helpers
repositories
data
remote

dropwizard

com.example.myapplication:

 • view:
  • views:
  • resources: Resources
 • japi: Representations.
 • core: Domain implementation
 • impl
  • helpers: health: Health Checks
  • data: jdbi: Database access classes
  • remote :client: Client implementation for your application
 • main
  • cli: Commands
  • MyApplication: The application class
  • MyApplicationConfiguration: configuration class Application

Podobne strony

Podobne Strony
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License