Showpage

Skrypt do wbudowania w stronę, wyświetla drzewo stron nadrzędnych

<?php
$id = $_GET['id'];
if ( strlen( $id ) < 1 )
 $id = "jacek";
 
$pages = array(
 główna => array( id=>"główna", parent=>"", title=>"Strona główna", url=>"?id=główna" ),
 użytkownicy => array( id=>"użytkownicy", parent=>"główna", title=>"Użytkownicy", url=>"?id=użytkownicy" ),
 jacek => array( id=>"jack", parent=>"użytkownicy", title=>"Jacek", url=>"?id=jack" )
 );
 
function breadcrumbs( $id, $pages )
{
 $bcl = array();
 $pageid = $id;
 while( strlen( $pageid ) > 0 )
 {
  $bcl[] = $pageid;
  $pageid = $pages[ $pageid ]['parent'];
 }
 for( $i = count( $bcl ) - 1; $i >= 0; $i-- )
 {
  $page = $pages[$bcl[$i]];
  if ( $i > 0 )
  {
   echo( "<a href=\"" );
   echo( $page['url'] );
   echo( "\">" );
  }
  echo( $page['title'] );
  if ( $i > 0 )
  {
   echo( "</a> | " );
  }
 }
}
?>
<html>
<head>
<title>Strona - <?php echo( $id ); ?></title>
</head>
<body>
ścieżka nawigacji: <?php breadcrumbs( $id, $pages ); ?><br/>
Nazwa strony: <?php echo( $id ); ?>
</body>
</html>

Podobne strony

Podobne StronyLinkgraphMottoLicznik Odswierzeń
Table of Contents
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License