Sortowanie
Sortowanie
znalezienie takiej permutacji indeksów, aby zachodziła zależność ai1<ai2<…<ain (sortowanie w porządku rosnącym)
stabilności
algorytm jest stabilny, jeśli nie zmienia względnego położenia kluczy o tych samych wartościach
Zachowanie naturalne
gdy algorytm działa najszybciej dla danych posortowanych, a najdłużej gdy są posortowane w odwrotnej kolejności

Podobne strony

Podobne Strony
Table of Contents
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License