Vista
VISTA
Viruses + Infections + Spyware + Trojans + Adware
  • Każdy młody masochista instaluje Windows Vista!
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License