wyswietlanie liczby calkowitej metodą odejmowania poteg
var
 liczba : 0..9999;
 potega : integer;
 cyfra : 0..9;
 pom : integer;
begin
 potega := 1000;
 liczba := 9132;
 while potega <> 1 do begin 
  cyfra := 0;
  repeat
   pom := liczba - potega;
   if pom >= 0 then begin
    liczba := pom;
    cyfra := cyfra + 1;
   end;
  until pom < 0;
  write(chr(cyfra + ord('0')));
  potega := potega div 10;
 end;
 write(chr(liczba + ord('0')));
end.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License