ALBO

XOR (alternatywa rozłączna, różnica symetryczna, suma modulo 2, kontrawalencja, XOR, exclusive or) operator addytywny. Różnica symetryczna zdań p xor q jest prawdziwa wtedy i tylko wtedy, gdy dokładnie jedno ze zdań p,q jest prawdziwe.

p q p xor q
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

W informatyce operację alternatywy wykluczającej stosuje się do par liczb naturalnych wykonując operacje na cyfrach zapisów binarnych tych liczb. Jest to zwykła logiczna alternatywa wykluczająca rozszerzona na ciągi bitów. Wykonuje się ją bit po bicie. Np.:
7 xor 5 =

00001112 xor 00001012 = (liczby w systemie binarnym)

00000102 = (efekt operacji na kolejnych cyfrach)

2 (wynik w postaci dziesiętne)

Podobne strony

Podobne Strony
Table of Contents
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License